Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

DE THI LUAT TO TUNG DAN SU MAU

ĐỀ THI LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Thời gian: 60 phút.
Được sử dụng Bộ luật tố tụng dân sự

I. Lý thuyết (6 điểm)
Trả lời đúng, sai và giải thích c ác nhận định sau:
1. Người đại diện có các quyền của đương sự
2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là đương sự trong vụ án dân sự
3. Toà án có quyền tự mình áp dụng biện pháp định giá
4. Yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu thì không được hoà giải
5. Cá nhân hạn chế năng lực hành vi dân sự không được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
6. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ là tranh chấp kinh doanh, thương mại
II. Bài tập (4 điểm)
Năm 2004, ông A vay của ông B số tiền là 50 triệu đồng, có làm văn bản. Năm 2005, ông A chết, di sản của ông là căn nhà trị giá 5 tỷ đồng. Căn nhà này ông A đang thế chấp cho ngân hàng X để vay 1 tỷ đồng. Người thừa kế hợp pháp của ông A là anh C, D, E.
Anh C đã khởi kiện yêu cầu chia thừa kế và Toà án đã thụ lý vụ án. Khi Toà án đang giải quyết vụ án thì ông B đã làm đơn yêu cầu Toà án buộc anh C, D, E thanh toán số nợ ông A đã vay.
Anh (chị), xác định tư cách đương sự trong vụ án.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét