Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

ĐỀ THI LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ THI LUẬT DÂN SỰ
Thời gian: Chưa biết
Được sử dụng tài liệu
I. Lý thuyết (6 điểm)
Các nhân định sau đúng hay sai? Tại sao?
1. Người nghiện ma túy là người bị hạn chế năng lực hành vi dânsự

2. Cha mẹ là người giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên
3. Người thành niên thì có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

4. Hộ gia đình là những người có hộ khẩu chung và có tài sản chung

5. Người bị bệnh tâm thần là người mất năng lực hành vi dân sự

6. Chủ sở hữu đối với cây cối phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.
II. Bài tập (6 điểm):
Ông Giáp kết hôn với bà Bính và có 2 con chung là Tý, Sửu. Tý bị bại liệt từ nhỏ. Sửu có vợ là Dần và có 2 con là Ngọ và Mùi. Năm 2004, Sửu bệnh chết. Tháng 02/2006 bà Bính lập di chúc hợp pháp để lại 1/3 giá trị căn nhà cho cháu nội là Mùi hưởng thừa kế. Tháng 10/2006, bà Bính chết. Sau khi bà Bính chết, các bên liên quan đã phát sinh tranh chấp.
Anh chị hãy áp dụng Bộ luật Dân sự 2005 để giải quyết tranh chấp thừa kế nói trên.
Biết rằng: Tài sản riêng của anh Sửu là 100 triệu đồng. Căn nhà là tài sản chung của ông Giáp bà Bính trị giá 240 triệu. Cha Mẹ bà Bính đều đã chết.

1 nhận xét:

thầy ơi. cho em xin đáp án qua mail nha "truc.ttcp@gmail.com"

Đăng nhận xét